ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AP228

سنجش

توضیحات

دوربین نقشه برداری

ترازیاب ، به شکل یک دوربین طراحی شده است که بر روی سه پایه مستقر می گردد.

دوربین نقشه برداری نیوو برای اندازه گیری اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بکار می رود. این دوربین به همراه یک خط کش بلند که شاخص نامیده می شود استفاده می گردد.

ترازیاب دقیق ترین دوربین نقشه برداری برای تعیین اختلاف ارتفاع بین دو نقطه میباشد. این دستگاه در دقت های مختلف و در دوگروه مکانیکی و دیجیتالی قراردارد.امروزه ترازیاب ها بازدهی نقشه برداری و ترازیابی را بالا برده.

اجزای تشکیل دهنده یک دستگاه دوربین ترازیاب:

1)تلسکوپ

2)ترازها

3)صفحه مدرج زاویه افقی

4)پیچ های تنظیم ترابراگ

5) کمپانساتو(دربعضی مدلها)

ترازیاب اتوماتیک پنتاکس مدل AP228

بزرگنمایی 28 برابر

دقت 1.5 میلی متر

ضد آب

کاربرد پروژه های عمرانی و نقشه برداری

چرخش افقی 360 درجه

دارای آچار مخصوص و یکسال گارانتی