Placeholder

متر 50متری Giantop مدل J12

سنجش

توضیحات

متر 50 متری

متر 50 متری یکی از ابزارهای اندازه گیری طول، می باشد. متر هایی که برای کار نقشه برداری زمینی استفاده می شود از جنسهای مختلف فلزی پارچه ای و … با طولهای مختلف 1 تا 50 متری ساخته می شوند.

متر 50متریGiantop مدلJ1

متر50متری J12 نمونه ای از مترهای دستی قرقره ای است که از آن برای متراژ طول های زیاد استفاده میکنند.این ابزار دارای قرقره ودسته ی کوچک است که امکان استفاده راحت از این متر را میدهد همچنین این نوع متر قابلیت اندازه گیری متراژهای طولانی رادارد و به کمک آن میتوان تا50 متر را اندازه گیری کردودر کارگاه های عمرانی وساختمانی کاربرد فراوانی دارد.شرکتGiantop  سازنده تجهیزات اندازه گیری است که انواع مختلف متر با متراژبالا و لوازم مقایسه ای واندازه گیری درمیان محصولات این شرکت دیده میشود.کیفیت ساخت این محصولات هم به گونه ایست که شخص بتواند مدت طولانی از ابزاری که تهیه کرده است،استفاده کند.نوار این متر از فایبر گلاس ساخته شده است که استحکام بیشتری به این نوع متر میدهد.درنتیجه هنگام جمع کردن نوار بازشده ی متر ،دچار شکستگی و ازبین رفتن رنگ آن نمیشود.