رفلکتور لایکا مدل GPR111

رفلکتور لایکا مدل GPR111

سنجش

توضیحات

منشور نقشه برداری یا رفلکتور نقشه برداری جهت اندازه گیری طول به وسیله ی EDM در توتال استیشن استفاده می شود.انواع منشور نقشه برداری که توسط شرکت مهندسی ایران توتال عرضه می گردد .

این وسیله در حقیقت منعکس کننده نور لیزر دوربین های نقشه برداری می باشدوعمل اندازه گیری طول به وسیله منشورها بسیار سریع تر و دقیق تر صورت میگیرد.

همچنین به وسیله منشور سانتهای بسیار طولانی تری نسبت به برد نامی لیزر دستگاه ها قابل طولیابی هستند.

رفلکتور لایکا مدل GPR111

توضیحات تکمیلی

Length
Rtk Base
Water And Dust Proof
Unit
Tilt Sensor
Size
Prism Constsnt
Sbas
Rtk Rover
Resolving Power
Weight
Range
Qzss
Processong
Data Interface
Battery Voltage
Battery Type
Atmospheric Correction
Accury Prism Mode
Water Resistanc
Wi Fi
Objective Aperture
Keybotd
Non Prism
No Of Display
Min Reading
Metod
Measuring Time
Magnification
Kinematic
Post Processong
Gps
Worjing Time
Glonass
Galileo
Focusing Rang
Distance Measurement
Detecting System
Objectiye Lens Diameter
Bds
Storage
Working Temperature