ژالن 5/10 لایکا مدل GLS16

ژالن  5/10 لایکا  مدل GLS16

سنجش

توضیحات

ژالن

ژالن نیزه ایست فلزی یا چوبی به طول 2 متر و قطر متوسط 2 تا چند سانتیمتر که آنرا روی نقاط قرارمیدهند.ژالنهای فلزی ممکن است از لوله هایی ساخته شده باشند که روی یکدیگر سوار می شوند و طولهای متفاوتی را تشکیل می دهند گاهاً برای تعیین نقاط در شب از پروژکتور نیز استفاده شده است. نکته مهم آن است که پرچم یا ژالن که روی نقطه نصب می شود باید کاملاً قائم قرارگیرد ثانیاً نوک ژالن کاملاً روی نقطه قرار داشته باشد. در بعضی عملیات نقشه برداری ممکن است ژالن بوسیله کمک نقشه بردار روی نقاط قرار داده شود و اگر مدت مدیدی باید ژالن روی نقطه باشد آن را به صورت پرچم به وسیله سیم های فلزی مهار می کنند.

ژالن  5/10 لایکا  مدل GLS16

برای مشاهده لوازم جانبی بیشتر کلیک کنید

 

 

توضیحات تکمیلی

Length
Rtk Base
Water And Dust Proof
Unit
Tilt Sensor
Size
Prism Constsnt
Sbas
Rtk Rover
Resolving Power
Weight
Range
Qzss
Processong
Data Interface
Battery Voltage
Battery Type
Atmospheric Correction
Accury Prism Mode
Water Resistanc
Wi Fi
Objective Aperture
Keybotd
Non Prism
No Of Display
Min Reading
Metod
Measuring Time
Magnification
Kinematic
Post Processong
Gps
Worjing Time
Glonass
Galileo
Focusing Rang
Distance Measurement
Detecting System
Objectiye Lens Diameter
Bds
Storage
Working Temperature