ژالن2/15 لایکا مدل GLS11

ژالن2/15 لایکل مدل GLS11

سنجش

توضیحات

ژالن2/15 لایکا مدل GLS11

نیزه فلزی یا چوبی که آن را روی نقاط مستقر می کنند.ژالنهای فلزی ممکن است از لوله هایی ساخته شده باشند که روی یکدیگر سوار می شوند و طولهای متفاوتی را تشکیل می دهند گاهی اوقات برای تعیین نقاط در شب از پروژکتور نیز استفاده شده است. نکته مهم آن است که پرچم یا ژالن که روی نقطه نصب می شود باید کاملاً قائم مستقر شود ثانیاً نوک ژالن کاملاً روی نقطه قرار داشته باشد. در بعضی عملیات نقشه برداری ممکن است ژالن بوسیله کمک نقشه بردار روی نقاط قرار داده شود و اگر مدت مدیدی باید ژالن روی نقطه باشد آن را به صورت پرچم به وسیله سیم های فلزی مهار می کنند.

مشخصات

ژالن لایکا با کیفیت و دوام عالی و دارای دکمه بزرگ فنری به منظور تغییر ارتفاع آسان و سریع ژالن است. کمترین ارتفاع این ژالن 1.24 متر و بیشترین ارتفاع آن نیز 2.15 سانتیمتر می باشد.

بر روی این ژالن به صورت استاندارد، یک تراز کروی با دقت بالا نیز قرار داده شده است تا بتوان ژالن را بر روی نقطه مورد نظر به صورت کاملاً عمود بر زمین نگه داشت.